Nederland 02

 

NEDERLAND – 2008 Schiermonnikoog met Hans Dorrestijn | door Debby Doodeman

Schiermonnikoog, op zoek naar de Oeraluil…
Onder leiding van Lieuwe van Welie en met medewerking van Hans Dorrestijn
De oeraluil? Ik kan u alvast verklappen, die hebben we op 5 november 2008 niet gevonden! Maar we hebben goed gezocht en daardoor vele mooie vogels gezien die deze mooie dag spektaculair maakten! Mijn naam is Debby Doodeman, 25 jaar en lid van de KNNV Hoorn. Met een auto vol vertrokken we al vroeg om met de boot van 09:30 naar Schiermonnikoog te vertrekken. De groep was al snel compleet en met 19 vogelaars stapten we op de boot. Het was bewolkt, fris, maar ondanks hadden we veel geluk dat het de hele dag droog is gebleven. Vanaf de boot was het al goed vogels kijken, veel eidereenden en al snel hadden we ook de eerste zwarte zee-eenden in de kijker en ook een grijze- en een gewone zeehond bekeken ons van een afstandje. Aangekomen stelden de gidsen zich aan ons voor en vertelden ons hoe de dag eruit zou gaan zien. Johan Bos had geregeld dat Swarovski een serie verrekijkers beschikbaar stelde om te testen, inclusief het nieuwste model. De aanwezigen maakten geretig gebruik van deze mogelijkheid.
Witbuikrotgans en roodhalsgans
Vanaf de boot liepen we over de veerweg met links en rechts van ons het wad. Daar hadden we meteen al een goeie soort, tussen een paar rotganzen liep een witbuikrotgans. Ook zaten er onder andere grote groepen smienten, pijlstaarten, slobeenden en krakeenden. Nog geen honderd meter verder ontdekte onze gids een roodhalsgans! Op de weilanden zaten duizenden brand- en rotganzen, een mooi gezicht.

Lepelaar en rosse franjepoot
Via de Waddenzeedijk volgden we het wad, onder het geroep van steenlopers, die druk bezig waren met foerageren door alle schelpen om te draaien. We vonden nog een late lepelaar tussen 3 kleine zilverreigers. Tussen de vegetatie op het wad zaten maar liefst 26 strandleeuweriken, door de telescoop kon iedereen ze goed bekijken. We liepen de dijk op van de jachthaven en in een plas ernaast zat alweer de volgende leuke soort, deze was ontzettend druk. Hij had een kort snaveltje…, ja, een rosse franjepoot! Wederom voor mij persoonlijk een nieuwe soort. Op de stenen van de dijk zat ook nog een oeverpieper en een paar meter verder nog een late tapuit.
Pestvogels
We vervolgden onze weg en zagen boven het dorp een ruigpootbuizerd vliegen, de gids beschreef ook duidelijk waaraan we konden zien dat dit een ruigpootbuizerd was. Op weg naar de Westerplas zaten er in de bosjes veel kleine vogeltjes die soms te snel weer wegdoken, veel kramsvogels, merels, roodborsten, koperwieken en goudhaantjes. En toen hadden we een groep vogels in de kijker die snel aan kwamen vliegen, spreeuwen? Maar toen lieten ze hun overduidelijke ‘belletjes’ horen; pestvogels! Een groep van 17 vloog langs, hopelijk komen we ze later nog eens tegen…

Kleine zilverreigers
Op weg naar de kijkhut riep een watterral, op de Westerplas zat het, zoals het paneel in de kijkhut al aangaf, vol met eenden, ook telden we in een struik 15 kleine zilverreigers bij elkaar. Op een kruising vertelde onze gids hoe we er voor stonden en we overlegden over hoe we onze weg zouden vervolgen. Daarna droeg Hans Dorrestijn een treurig gedicht voor over de vroegere Eempolder. Later, op een luwe plek in het bos, had Hans een ander boeiend verhaal. Het was ontspannen en paste prima in de sfeer van de dag.
Via het Westerstrand liepen we over de badweg en daar waren ze weer, in een boom zaten de pestvogels, zullen het dezelfde geweest zijn?
Geslaagde excursie
In ieder geval een mooie soort om mee af te sluiten. We liepen het laatste stuk door het dorp en na zo’n 4 kilometer hebben we in een restaurant onder een drankje samen de lijstjes ingevuld. Sommige mensen liepen naar de boot, maar veel mensen pakten de bus. Op de boot hebben we gezellig nagepraat over de dag, iedereen heeft alle leuke soorten goed kunnen zien. Een goed geslaagde excursie!

Soortenlijstje van de dag: Fuut, dodaars, aalscholver, kleine zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, rotgans, witbuikrotgans, brandgans, roodhalsgans, kolgans, dwerggans, grauwe gans, bergeend, smient, krakeend, wilde eend, kuifeend, pijlstaart, slobeend, eider, wintertaling, tafeleend, zwarte zee-eend, buizerd, ruigpootbuizerd, torenvalk, sperwer, havik, blauwe kiekendief, fazant, watterral, meerkoet, scholekster, goudplevier, zilverplevier, steenloper, kievit, kanoet, bonte strandloper, wulp, tureluur, groenpootruiter, rosse franjepoot, ijsvogel, watersnip, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, strandleeuwerik, graspieper, oeverpieper, pestvogel, winterkoning, roodborst, tapuit, grote gele kwikstaart, merel, koperwiek, kramsvogel, zanglijster, goudhaan, staartmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, ekster, zwarte kraai, kauw, spreeuw, vink, groenling, putter, sijs, rietgors, huismus. Gewone zeehond, grijze zeehond.