Reisvoorwaarden

Op deze pagina vindt u twee overzichten van reisvoorwaarden:

 • binnen Europa
 • buiten Europa

Voorwaarden voor onze reizen binnen Europa

1- Reisvoorwaarden

 • 1a – Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door het invullen en digitaal versturen van het inschrijfformulier en wordt definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Als de aanmelding mede ten behoeve van andere deelnemers geschiedt, dan is de aanmelder verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. Bij minderjarige deelnemers moet het inschrijfformulier worden geprint en ondertekend door een van de ouders of voogden. Na ontvangst van uw opgave en de aanbetaling ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging.
 • De reissom is binnen Europa exclusief reiskosten naar het vertrekpunt in het land van bestemming (in de meeste gevallen het vliegveld). De prijs is gebaseerd op 2-persoonskamers met douche en toilet (het is uitzonderlijk dat hiervan afgeweken wordt maar het kan voorkomen). Er geldt een toeslag voor 1-persoonskamers van circa 240,- euro per reisweek (prijswijzigingen blijven voorbehouden). De prijs is inclusief gids, overnachtingen, ontbijt, lunchpakket, diner, vervoer vanaf en naar het vliegveld in het land van bestemming en alle entreegelden en vergunningen. Prijs is exclusief consumpties tijdens koffiestops onderweg en exclusief alcoholische dranken.
 • Tijdens de eerste reisdag is het (i.v.m. reistijden/vluchten) van belang zelf te zorgen voor een lunchpakket. Tijdens de laatste reisdag zal met de lunch / c.q. het avondeten geïmproviseerd kunnen worden i.v.m. de reis- en/of vluchttijden.
 • Kamers voor 1 persoon zijn beperkt beschikbaar.
 • Als de reizigers zelf niet tot een kamerindeling kunnen komen dan zal de reisleiding een keuze maken.
 • In Europa begint en eindigt de reis op het vliegveld in het land van bestemming. De reis start bij aankomst van de laatste deelnemer c.q. de reisleiding en eindigt bij vertrek van de eerste deelnemer en/of de reisleiding (zie ook: – 5 – Wijzigingen).
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor producten van toeleveranciers, zoals vliegmaatschappijen, bootverhuurders, etc. Indien er problemen zijn met vluchttijden, bagagelevering door de carrier of met onze auto/personenbus, dan rekenen wij op coulance van alle deelnemers aan de reis.
 • Deelneming aan alle onderdelen van de excursies gebeurt strikt op eigen risico. Wie zich onprettig voelt bij een wandeling in de bergen of wie niet aan een boottrip etc. wenst deel te nemen dient dit voorafgaand aan de dag waarop dat onderdeel plaatsvindt aan de reisleiding te melden. Wij zijn in dat geval niet verplicht een alternatief dagprogramma voor deze persoon/personen aan te bieden.
 • Als we meer dan één nacht verblijven in een hotel, lodge of familiehuis dan mogen de deelnemers zelf bepalen of zij een rustdag willen gebruiken. Dit dient voorafgaand aan de dagexcursie gemeld te worden aan de reisleidingen en geeft geen recht op restitutie.

2 – Betaling

 • Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voordat de reis begint in het bezit zijn van Wild Nature Travels. Bij niet tijdige betaling kan Wild Nature Travels de boeking voor de desbetreffende reis annuleren, waarbij reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden blijven dan onverminderd van toepassing. Bij aanmelding binnen 6 weken voor de vertrekdatum moet de gehele reissom direct bij aanmelding worden voldaan.

3 – Verzekeringen

 • U dient in het bezit te zijn van een persoonlijke reisongevallen- en ziektekostenverzekering. Wij adviseren een annuleringsverzekering en een reisverzekering.

4 – Annulering
Annulering door een van de reizigers of de groep van reizigers die door 1 persoon is aangemeld kan alleen per aangetekend schrijven onder opgaaf van de geldende reden.
Bij annulering van de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:

 1. Bij annulering tot 6 weken (= 42 dagen) voor vertrek: de aanbetaling (*).
 2. Bij annulering tussen 6 en 4 weken (= tussen 42 en 28 dagen) voor vertrek 25% van de reissom (*).
 3. Bij annulering tussen 4 en 3 weken (= tussen 28 en 21 dagen) voor vertrek 50% van de reissom (*).
 4. Bij annulering 3 weken (= 21 dagen) tot en met 8 dagen voor vertrek 75% van de reissom (*).
 5. Bij annulering binnen 8 dagen voor vertrek 100% van de reissom (*).

(*) Als wij bij wijze van uitzondering uw vliegreis hebben geregeld, geldt dit tevens voor de reissom + e.v.t. belastingen en verzekeringen, etc.

Indien om redenen die buiten de macht van Wild Nature Travels liggen een bepaalde reservering wordt geannuleerd, bijvoorbeeld een hotel of een door derden georganiseerde excursie, zal Wild Nature Travels alles doen wat in haar vermogen ligt om te zorgen voor een alternatief. Als zo’n onderdeel om wat reden dan ook niet kan doorgaan zullen de kosten worden verrekend.

Veranderende omstandigheden in de wereld, zoals een pandemie of (oorlogs)geweld, kunnen annulering van de hele reis tot gevolg hebben. Zo lang er geen kosten zijn gemaakt voor die reis zullen in dat specifieke geval de reeds aan ons overgemaakte reissommen worden terugbetaald (e.v.t. met aftrek van gemaakte kosten in het land van bestemming). Wij raden alle reizigers aan hieromtrent hun persoonlijke reisverzekeringen te raadplegen. Zie ook hieronder: 5 – Wijzigingen

5 – Wijzigingen

  • Wild Nature Travels, bij monde van zijn reisleider of de directie, behoudt zich het recht voor de reis te annuleren bij een tekort aan deelnemers, en/of te wijzigen of de reisroute aan te passen, bijvoorbeeld door gewijzigde aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten, door (onveilige) weersomstandigheden of in geval van overmacht. Bij annulering voor de dag van vertrek zal de gehele reissom – minus het door de reisverzekering van de reiziger gedekte bedrag – aan de deelnemers worden terugbetaald.
  • Het programma van de eerste en laatste dag – de reisdagen van en naar de luchthaven – kan door de reisleider te allen tijde worden gewijzigd en zelfs gedeeltelijk of geheel komen te vervallen. Door omstandigheden in het land van bestemming kan afgeweken (moeten) worden van het programma op de website. Te denken valt aan hevige sneeuwval of regen, aardverschuivingen, aardbevingen, tsunami’s, ontbossing, bosbranden, etc., en/of werkzaamheden waardoor de plaats van bestemming onbereikbaar is geworden. Lokale of internationale conflicten en/of terroristische aanslagen vallen hier ook onder.

6 – Aansprakelijkheid

 • Wild Nature Travels is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. Wild Nature Travels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging en/of schade geleden door de deelnemer(s) als gevolg van motorische pech, verkeersopstoppingen, (al dan niet tijdelijke) overheidsbepalingen, natuurrampen, ziekte of andere van buitenaf komende oorzaken.
 • Indien wij bij een arrangement persoonlijk vervoer voor u hebben geregeld, dient u in het bezit te zijn van een in het land van bestemming geldig rijbewijs, etc., gelijk in Nederland of andere landen van de Europese Unie van toepassing is. Het gehuurde voertuig dient onbeschadigd geretourneerd te worden op de afgesproken datum. Eventuele schade, waarvoor u als gebruiker aansprakelijk bent of kan zijn, dient direct gemeld te worden aan het verhuurbedrijf.

7 – Overig

  • De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen inschrijvingen te weigeren.
  • De deelnemer die hinder of overwegende overlast oplevert, zodanig dat dit een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt, kan door de organisatie (i.c. de hoofdgids) onmiddellijk van verdere deelname worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan. Over beslissingen van de leiding in het belang van de groep is geen discussie mogelijk.
  • In geval van gevaarlijke weersomstandigheden of andere onvoorspelbare situaties die mogelijk tot problemen kunnen leiden zal – als daar tijd en gelegenheid voor is – door de reisleiding worden overlegd met de groep. Dit met de aantekening dat de uiteindelijke beslissing genomen wordt door de reisleider c.q. de directie. Indien een situatie ernstig of bedreigend is dan dienen alle deelnemers zich geheel te schikken naar de inzichten van de reisleider(s).
  • Wild Nature Travels garandeert niet dat de reisbeschrijving genoemde dier/vogelsoorten ook daadwerkelijk gezien gaan worden.
  • Roken in vervoermiddelen en tijdens de maaltijden bij de groepsreizen van Wild Nature Travels is niet toegestaan.

Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden voor onze reizen buiten Europa

 • 1a – Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door het invullen en digitaal versturen van het inschrijfformulier en wordt definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Als de aanmelding mede ten behoeve van andere deelnemers geschiedt, dan is de aanmelder verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. Bij minderjarige deelnemers moet het inschrijfformulier worden geprint en ondertekend door een van de ouders of voogden. Na ontvangst van uw opgave en de aanbetaling ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging.
 • De reissom is binnen Europa exclusief reiskosten naar het vertrekpunt. De prijs is gebaseerd op 2-persoonskamers met douche en toilet (het is uitzonderlijk dat hiervan afgeweken wordt maar het kan voorkomen). Er geldt een toeslag voor 1-persoonskamers van circa 340,- euro per reisweek (prijswijzigingen blijven voorbehouden). De prijs is inclusief gids, overnachtingen, ontbijt, lunchpakket, diner, vervoer vanaf en naar het vliegveld en alle entreegelden en vergunningen. Prijs is exclusief consumpties tijdens koffiestops onderweg en exclusief alcoholische dranken.
 • Tijdens de eerste reisdag is het (i.v.m. reistijden/vluchten) van belang zelf te zorgen voor een lunchpakket. Tijdens de laatste reisdag zal met de lunch / c.q. het avondeten geïmproviseerd kunnen worden i.v.m. de vluchttijden.
 • Kamers voor 1 persoon zijn beperkt beschikbaar.
 • Als de reizigers zelf niet tot een kamerindeling kunnen komen dan zal de reisleiding een keuze maken.
 • De reis begint en eindigt op het vliegveld in het land van bestemming (in de meeste – maar niet alle – gevallen reist onze gids mee met de deelnemers vanaf Nederland). De reis start bij aankomst van de laatste deelnemer c.q. de reisleiding en eindigt bij vertrek van de eerste deelnemer en/of de reisleiding (zie ook: – Wijzigingen).
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor producten van toeleveranciers, zoals vliegmaatschappijen, bootverhuurders, etc. Indien er problemen zijn met vluchttijden of onze auto/bus, dan rekenen wij op coulance van alle deelnemers aan de reis.
 • Deelneming aan alle onderdelen van de excursies gebeurt strikt op eigen risico. Wie zich onprettig voelt bij een wandeling in de bergen of wie niet aan een boottrip wenst deel te nemen dient dit voorafgaand aan de dag waarop dat onderdeel plaatsvindt aan de reisleiding te melden. Bij sommige bestemmingen is het reizen met boten onvermijdelijk.
 • Als we meer dan één nacht verblijven in een hotel, lodge of familiehuis dan mogen de deelnemers zelf bepalen of zij een rustdag willen gebruiken. Dit dient voorafgaand aan de dagexcursie gemeld te worden aan de reisleiding en geeft geen recht op restitutie.

2 – Betaling

 • Het restant van de reissom moet uiterlijk 12 weken voordat de reis begint in het bezit zijn van Wild Nature Travels. Bij niet tijdige betaling kan Wild Nature Travels de boeking voor de desbetreffende reis annuleren, waarbij reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden blijven dan onverminderd van toepassing. Bij aanmelding binnen 6 weken voor de vertrekdatum moet de gehele reissom direct bij aanmelding worden voldaan.

3 – Verzekeringen

 • U dient in het bezit te zijn van een persoonlijke reisongevallen- en ziektekostenverzekering. Wij adviseren een annulerings-verzekering en een reisverzekering.

4 – Annulering
Annulering door de reiziger kan alleen per aangetekend schrijven onder opgaaf van de geldende reden.
Bij annulering van de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:

 1. Bij annulering tot 6 maanden voor vertrek: de aanbetaling (*).
 2. Bij annulering tussen 6 en 4 maanden voor vertrek 25% van de reissom (*).
 3. Bij annulering tussen 4 en 3 maanden voor vertrek 50% van de reissom (*).
 4. Bij annulering 3 maanden voor vertrek 75% van de reissom (*).
 5. Bij annulering binnen 3 maanden voor vertrek 100% van de reissom (*).

(*) Als wij uw vliegreis hebben geregeld, geldt dit tevens voor de reissom + e.v.t. belastingen en verzekeringen, etc.

Indien om redenen die buiten de macht van Wild Nature Travels liggen een bepaalde reservering wordt geannuleerd, bijvoorbeeld een hotel of een door derden georganiseerde excursie, zal Wild Nature Travels alles doen wat in haar vermogen ligt om te zorgen voor een alternatief. Als zo’n onderdeel om wat reden dan ook niet kan doorgaan zullen de kosten worden verrekend.

5 – Wijzigingen

 • Wild Nature Travels, bij monde van zijn reisleider of de directie, behoudt zich het recht voor de reis te annuleren bij een tekort aan deelnemers, en/of te wijzigen of de reisroute aan te passen, bijvoorbeeld door gewijzigde aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten, door (onveilige) weersomstandigheden of in geval van overmacht. Bij annulering voor de dag van vertrek zal de gehele reissom – minus het door de reisverzekering van de reiziger gedekte bedrag – aan de deelnemers worden terugbetaald.
 • Het programma van de eerste en laatste dag – de reisdagen van en naar de luchthaven – kan door de reisleider te allen tijde worden gewijzigd en zelfs gedeeltelijk of geheel komen te vervallen. Door omstandigheden in het land van bestemming kan afgeweken (moeten) worden van het programma op de website. Te denken valt aan hevige sneeuwval of regen, aardverschuivingen, aardbevingen, tsunami’s, ontbossing, bosbranden, etc., en/of werkzaamheden waardoor de plaats van bestemming onbereikbaar is geworden. Lokale of internationale conflicten en/of terroristische aanslagen vallen hier ook onder.

6 – Aansprakelijkheid

 • Wild Nature Travels is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. Wild Nature Travels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging en/of schade geleden door de deelnemer(s) als gevolg van motorische pech, natuurrampen, ziekte of andere van buitenaf komende oorzaken.
 • Indien wij bij een arrangement vervoer voor u hebben geregeld, dient u in het bezit te zijn van een in het land van bestemming geldig rijbewijs, etc., gelijk in Nederland of andere landen van de Europese Unie van toepassing is. Het gehuurde voertuig dient onbeschadigd geretourneerd te worden op de afgesproken datum. Eventuele schade dient direct gemeld te worden aan het verhuurbedrijf.

7 – Overig

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen inschrijvingen te weigeren.
 • De deelnemer die hinder of overwegende overlast oplevert, zodanig dat dit een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt, kan door de organisatie (i.c. de hoofdgids) onmiddellijk van verdere deelname worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan. Over beslissingen van de leiding in het belang van de groep is geen discussie mogelijk.
 • In geval van gevaarlijke weersomstandigheden of andere onvoorspelbare situaties die mogelijk tot problemen kunnen leiden zal – als daar tijd en gelegenheid voor is – door de reisleiding worden overlegd met de groep. Dit met de aantekening dat de uiteindelijke beslissing genomen wordt door de reisleider. Indien een situatie ernstig of bedreigend is dan dienen alle deelnemers zich geheel te schikken naar de inzichten van de reisleider.
 • Wild Nature Travels garandeert niet dat de reisbeschrijving genoemde dier/vogelsoorten ook daadwerkelijk gezien gaan worden.
 • Roken in vervoermiddelen en tijdens de maaltijden bij de groepsreizen van Wild Nature Travels is niet toegestaan.

Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.