Reisvoorwaarden

Op deze pagina vindt u twee overzichten van reisvoorwaarden:

 • binnen Europa
 • buiten Europa

Voorwaarden voor onze reizen binnen Europa

1- Reisvoorwaarden

 • 1a – Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door het invullen en digitaal versturen van het inschrijfformulier en wordt definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Als de aanmelding mede ten behoeve van andere deelnemers geschiedt, dan is de aanmelder verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. Bij minderjarige deelnemers moet het inschrijfformulier worden geprint en ondertekend door een van de ouders of voogden. Na ontvangst van uw opgave en de aanbetaling ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging.
 • De reissom is binnen Europa exclusief reiskosten naar het vertrekpunt. De prijs is gebaseerd op 2-persoonskamers met douche en toilet (het is uitzonderlijk dat hiervan afgeweken wordt maar het kan voorkomen). Er geldt een toeslag voor 1-persoonskamers van circa 180,- euro per reisweek (prijswijzigingen blijven voorbehouden). De prijs is inclusief gids, overnachtingen, ontbijt, lunchpakket, diner, vervoer vanaf en naar het vliegveld en alle entreegelden en vergunningen. Prijs is exclusief consumpties tijdens koffiestops onderweg en exclusief alcoholische dranken.
 • Tijdens de eerste reisdag is het (i.v.m. reistijden/vluchten) van belang zelf te zorgen voor een lunchpakket. Tijdens de laatste reisdag zal met de lunch / c.q. het avondeten geïmproviseerd kunnen worden i.v.m. de vluchttijden.
 • Kamers voor 1 persoon zijn beperkt beschikbaar.
 • Als de reizigers zelf niet tot een kamerindeling kunnen komen dan zal de reisleiding een keuze maken.
 • In Europa begint en eindigt de reis op het vliegveld in het land van bestemming. De reis start bij aankomst van de laatste deelnemer c.q. de reisleiding en eindigt bij vertrek van de eerste deelnemer en/of de reisleiding (zie ook: – Wijzigingen).
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor producten van toeleveranciers, zoals vliegmaatschappijen, bootverhuurders, etc. Indien er problemen zijn met vluchttijden of onze auto/bus, dan rekenen wij op coulance van alle deelnemers aan de reis.
 • Deelneming aan alle onderdelen van de excursies gebeurt strikt op eigen risico. Wie zich onprettig voelt bij een wandeling in de bergen of wie niet aan een boottrip wenst deel te nemen dient dit voorafgaand aan de dag waarop dat onderdeel plaatsvindt aan de reisleiding te melden.
 • Als we meer dan één nacht verblijven in een hotel, lodge of familiehuis dan mogen de deelnemers zelf bepalen of zij een rustdag willen gebruiken. Dit dient voorafgaand aan de dagexcursie gemeld te worden aan de reisleidingen en geeft geen recht op restitutie.

2 – Betaling

 • Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voordat de reis begint in het bezit zijn van Wild Nature Travels. Bij niet tijdige betaling kan Wild Nature Travels de boeking voor de desbetreffende reis annuleren, waarbij reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden blijven dan onverminderd van toepassing. Bij aanmelding binnen 6 weken voor de vertrekdatum moet de gehele reissom direct bij aanmelding worden voldaan.

3 – Verzekeringen

 • U dient in het bezit te zijn van een persoonlijke reisongevallen- en ziektekostenverzekering. Wij adviseren een annulerings-verzekering en een reisverzekering.

4 – Annulering
Annulering door de reiziger kan alleen per aangetekend schrijven onder opgaaf van de geldende reden.
Bij annulering van de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:

 1. Bij annulering tot 6 weken (= 42 dagen) voor vertrek: de aanbetaling (*).
 2. Bij annulering tussen 6 en 4 weken (= tussen 42 en 28 dagen) voor vertrek 25% van de reissom (*).
 3. Bij annulering tussen 4 en 3 weken (= tussen 28 en 21 dagen) voor vertrek 50% van de reissom (*).
 4. Bij annulering 3 weken (= 21 dagen) tot en met 8 dagen voor vertrek 75% van de reissom (*).
 5. Bij annulering binnen 8 dagen voor vertrek 100% van de reissom (*).

(*) Als wij uw vliegreis hebben geregeld, geldt dit tevens voor de reissom + e.v.t. belastingen en verzekeringen, etc.

Indien om redenen die buiten de macht van Wild Nature Travels liggen een bepaalde reservering wordt geannuleerd, bijvoorbeeld een hotel of een door derden georganiseerde excursie, zal Wild Nature Travels alles doen wat in haar vermogen ligt om te zorgen voor een alternatief. Als zo’n onderdeel om wat reden dan ook niet kan doorgaan zullen de kosten worden verrekend.

5 – Wijzigingen

  • Wild Nature Travels, bij monde van zijn reisleider of de directie, behoudt zich het recht voor de reis te annuleren bij een tekort aan deelnemers, en/of te wijzigen of de reisroute aan te passen, bijvoorbeeld door gewijzigde aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten, door (onveilige) weersomstandigheden of in geval van overmacht. Bij annulering voor de dag van vertrek zal de gehele reissom – minus het door de reisverzekering van de reiziger gedekte bedrag – aan de deelnemers worden terugbetaald.
  • Het programma van de eerste en laatste dag – de reisdagen van en naar de luchthaven – kan door de reisleider te allen tijde worden gewijzigd en zelfs gedeeltelijk of geheel komen te vervallen.

6 – Aansprakelijkheid

 • Wild Nature Travels is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. Wild Nature Travels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging en/of schade geleden door de deelnemer(s) als gevolg van motorische pech, natuurrampen, ziekte of andere van buitenaf komende oorzaken.
 • Indien wij bij een arrangement vervoer voor u hebben geregeld, dient u in het bezit te zijn van een in het land van bestemming geldig rijbewijs, etc., gelijk in Nederland of andere landen van de Europese Unie van toepassing is. Het gehuurde voertuig dient onbeschadigd geretourneerd te worden op de afgesproken datum. Eventuele schade dient direct gemeld te worden aan het verhuurbedrijf.

7 – Overig

  • De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen inschrijvingen te weigeren.
  • De deelnemer die hinder of overwegende overlast oplevert, zodanig dat dit een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt, kan door de organisatie (i.c. de hoofdgids) onmiddellijk van verdere deelname worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan. Over beslissingen van de leiding in het belang van de groep is geen discussie mogelijk.
  • In geval van gevaarlijke weersomstandigheden of andere onvoorspelbare situaties die mogelijk tot problemen kunnen leiden zal – als daar tijd en gelegenheid voor is –door de reisleiding worden overlegd met de groep. Dit met de aantekening dat de uiteindelijke beslissing genomen wordt door de reisleider. Indien een situatie ernstig of bedreigend is dan dienen alle deelnemers zich geheel te schikken naar de inzichten van de reisleider.
  • Wild Nature Travels garandeert niet dat de reisbeschrijving genoemde dier/vogelsoorten ook daadwerkelijk gezien gaan worden.
  • Roken in vervoermiddelen en tijdens de maaltijden bij de groepsreizen van Wild Nature Travels is niet toegestaan.

Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden voor onze reizen buiten Europa

 • 1a – Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door het invullen en digitaal versturen van het inschrijfformulier en wordt definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Als de aanmelding mede ten behoeve van andere deelnemers geschiedt, dan is de aanmelder verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. Bij minderjarige deelnemers moet het inschrijfformulier worden geprint en ondertekend door een van de ouders of voogden. Na ontvangst van uw opgave en de aanbetaling ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging.
 • De reissom is binnen Europa exclusief reiskosten naar het vertrekpunt. De prijs is gebaseerd op 2-persoonskamers met douche en toilet (het is uitzonderlijk dat hiervan afgeweken wordt maar het kan voorkomen). Er geldt een toeslag voor 1-persoonskamers van circa 240,- euro per reisweek (prijswijzigingen blijven voorbehouden). De prijs is inclusief gids, overnachtingen, ontbijt, lunchpakket, diner, vervoer vanaf en naar het vliegveld en alle entreegelden en vergunningen. Prijs is exclusief consumpties tijdens koffiestops onderweg en exclusief alcoholische dranken.
 • Tijdens de eerste reisdag is het (i.v.m. reistijden/vluchten) van belang zelf te zorgen voor een lunchpakket. Tijdens de laatste reisdag zal met de lunch / c.q. het avondeten geïmproviseerd kunnen worden i.v.m. de vluchttijden.
 • Kamers voor 1 persoon zijn beperkt beschikbaar.
 • Als de reizigers zelf niet tot een kamerindeling kunnen komen dan zal de reisleiding een keuze maken.
 • De reis begint en eindigt op het vliegveld in het land van bestemming (in de meeste – maar niet alle – gevallen reist onze gids mee met de deelnemers vanaf Nederland). De reis start bij aankomst van de laatste deelnemer c.q. de reisleiding en eindigt bij vertrek van de eerste deelnemer en/of de reisleiding (zie ook: – Wijzigingen).
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor producten van toeleveranciers, zoals vliegmaatschappijen, bootverhuurders, etc. Indien er problemen zijn met vluchttijden of onze auto/bus, dan rekenen wij op coulance van alle deelnemers aan de reis.
 • Deelneming aan alle onderdelen van de excursies gebeurt strikt op eigen risico. Wie zich onprettig voelt bij een wandeling in de bergen of wie niet aan een boottrip wenst deel te nemen dient dit voorafgaand aan de dag waarop dat onderdeel plaatsvindt aan de reisleiding te melden. Bij sommige bestemmingen is het reizen met boten onvermijdelijk.
 • Als we meer dan één nacht verblijven in een hotel, lodge of familiehuis dan mogen de deelnemers zelf bepalen of zij een rustdag willen gebruiken. Dit dient voorafgaand aan de dagexcursie gemeld te worden aan de reisleiding en geeft geen recht op restitutie.

2 – Betaling

 • Het restant van de reissom moet uiterlijk 12 weken voordat de reis begint in het bezit zijn van Wild Nature Travels. Bij niet tijdige betaling kan Wild Nature Travels de boeking voor de desbetreffende reis annuleren, waarbij reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden blijven dan onverminderd van toepassing. Bij aanmelding binnen 6 weken voor de vertrekdatum moet de gehele reissom direct bij aanmelding worden voldaan.

3 – Verzekeringen

 • U dient in het bezit te zijn van een persoonlijke reisongevallen- en ziektekostenverzekering. Wij adviseren een annulerings-verzekering en een reisverzekering.

4 – Annulering
Annulering door de reiziger kan alleen per aangetekend schrijven onder opgaaf van de geldende reden.
Bij annulering van de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:

 1. Bij annulering tot 6 maanden voor vertrek: de aanbetaling (*).
 2. Bij annulering tussen 6 en 4 maanden voor vertrek 25% van de reissom (*).
 3. Bij annulering tussen 4 en 3 maanden voor vertrek 50% van de reissom (*).
 4. Bij annulering 3 maanden voor vertrek 75% van de reissom (*).
 5. Bij annulering binnen 3 maanden voor vertrek 100% van de reissom (*).

(*) Als wij uw vliegreis hebben geregeld, geldt dit tevens voor de reissom + e.v.t. belastingen en verzekeringen, etc.

Indien om redenen die buiten de macht van Wild Nature Travels liggen een bepaalde reservering wordt geannuleerd, bijvoorbeeld een hotel of een door derden georganiseerde excursie, zal Wild Nature Travels alles doen wat in haar vermogen ligt om te zorgen voor een alternatief. Als zo’n onderdeel om wat reden dan ook niet kan doorgaan zullen de kosten worden verrekend.

5 – Wijzigingen

 • Wild Nature Travels, bij monde van zijn reisleider of de directie, behoudt zich het recht voor de reis te annuleren bij een tekort aan deelnemers, en/of te wijzigen of de reisroute aan te passen, bijvoorbeeld door gewijzigde aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten, door (onveilige) weersomstandigheden of in geval van overmacht. Bij annulering voor de dag van vertrek zal de gehele reissom – minus het door de reisverzekering van de reiziger gedekte bedrag – aan de deelnemers worden terugbetaald.
 • Het programma van de eerste en laatste dag – de reisdagen van en naar de luchthaven – kan door de reisleider te allen tijde worden gewijzigd en zelfs gedeeltelijk of geheel komen te vervallen.

6 – Aansprakelijkheid

 • Wild Nature Travels is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. Wild Nature Travels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging en/of schade geleden door de deelnemer(s) als gevolg van motorische pech, natuurrampen, ziekte of andere van buitenaf komende oorzaken.
 • Indien wij bij een arrangement vervoer voor u hebben geregeld, dient u in het bezit te zijn van een in het land van bestemming geldig rijbewijs, etc., gelijk in Nederland of andere landen van de Europese Unie van toepassing is. Het gehuurde voertuig dient onbeschadigd geretourneerd te worden op de afgesproken datum. Eventuele schade dient direct gemeld te worden aan het verhuurbedrijf.

7 – Overig

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen inschrijvingen te weigeren.
 • De deelnemer die hinder of overwegende overlast oplevert, zodanig dat dit een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt, kan door de organisatie (i.c. de hoofdgids) onmiddellijk van verdere deelname worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan. Over beslissingen van de leiding in het belang van de groep is geen discussie mogelijk.
 • In geval van gevaarlijke weersomstandigheden of andere onvoorspelbare situaties die mogelijk tot problemen kunnen leiden zal – als daar tijd en gelegenheid voor is – door de reisleiding worden overlegd met de groep. Dit met de aantekening dat de uiteindelijke beslissing genomen wordt door de reisleider. Indien een situatie ernstig of bedreigend is dan dienen alle deelnemers zich geheel te schikken naar de inzichten van de reisleider.
 • Wild Nature Travels garandeert niet dat de reisbeschrijving genoemde dier/vogelsoorten ook daadwerkelijk gezien gaan worden.
 • Roken in vervoermiddelen en tijdens de maaltijden bij de groepsreizen van Wild Nature Travels is niet toegestaan.

Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.

Gonnard, AL Edward Rrùckner, the author of the Ibéorie cycle of thirty-five years professional personal statement writing services in terms of frequency of weather essay writers needed events is to study the relationship of these changes with the movement of migrants between our continent and the United States.A period of years bumides produced in central and southern Europe a series of poor harvests, while the United lTnis, which uneasily of drought, have excellent.Such as agricultural populations are more susceptible i need a ghostwriter to emigration during rainy periods during dry periods.Curves rains in r’onsidère average annual immigrants to stalls States, two maxima are also constale for decades IS.jO el-ISIL.In Germany, the write my paper reviews year in which essay writing homework help also coincided with a recovery in May and year-deuiuiule that with this explanation, coursework writing services loutefois to be completed.Do not forget i eu European émigrauts are largely attracted to American us government resume writing service cities and soni iMiployés in el industries in public works.But your aU’aires branches are subjected to cycles irospérilé followed by periods buy , can i take benadryl while on zoloft, can zoloft raise can treat ocd and chinese herbs zoloft and viibryd b complex giving me stinky farts. need help with a paper of depression.Throughout help me write a compare and contrast essay the nineteenth siéi’le, industrial commercial crises have succeeded el regular inlervalles of liuil or neutans they have always been followed by a significant number of réduclion émigranls, help starting an essay as shown in the previous table, and industrial impact is certainly more sensitive than Finlluence farm.Statistical emigrants online essay editing service landed in the United States provides help with scholarship essays the buy essays online buy college paper same indication in the numbers fall even more sensitive, i need help with my coursework it is island.Three factors contribute GUS géograpli ù locate cities the site, the position and essay writers needed composition of the soil and subsoil.Site, that is to say, the topography of the place, is the least inlluent this is an accessory factor in the sense that man can change his advantage by filling marshes, tightening the bed of a lleuve, drilling tunnels.
A wound in the back write my thesis statement for me may caused some one in buy homework papers college paper writing services front with an arm behind.
The direction the wound would indicate this, for if the assailant right-handed and inflicts a wound the back proofreading essay from in front, a stab-wound would almost always directed from left to ght, i need to write a essay help an incised wound from riglit left, both from above downward. With a left-handed murderer the direction would most likely from right left and from above downward for a stab wound, and from professional ghostwriter left right and from above downward for an incised wound. If the assailant were at the where can i buy research papers online fluoxetine without rx medications. get fluoxetine. generic fluoxetine fedex. fluoxetine from canada . buy perscription fluoxetine online . purchase fluoxetine back the victim and wounded him in front, the direction these wounds would the opposite the above, from right left for a stab wound and from left right write my college essay for me and from above downward for an incised write my psychology research need help writing expository essay paper wound with a right-handed assailant and examples of dissertations vice versa with a left-handed assailant. buy essay papers These wounds occur more commonly than those the back, and are especially noticeable in incised wounds the throat.
In the case these incised wounds the throat inflicted from behind, the direction from left right and from above downward resembles that selfinflicted wounds in the same situation. As a general rule, wounds are the same side the victim that the assailant was the facts given help writing thesis statements thesis online above help show the exceptions.
Thus a wound one side presumptive that the murderer was that side, or possibly at the front good thesis writing or back and only exceptionally the opposite side. The presence wounds one side only may help confirm the testimony a witness that the victim was against a wall or some other obstacle which custom law essay protected the other side. The question the relative position the help the help essay on racism with master thesis combatants in duels and the nature the weapons used as shown the wounds has sometimes who will write my paper for me come especially in other countries, determine whether the combat was regular In all cases suspected suicide, but where a doubt exists between suicide and murder, or even accident, hereditary disposition and organic affections the body, such need someone to write my paper as alcoholism, incurable or painful diseases, chronic inflammation the brain and meninges or the genito-urinary organs all such and hereditary predisposition may support the idea suicide. Closely allied with the question the suicidal or homicidal origin wounds the question whether a wound imputed to another self-inflicted or inflicted another. These wounds are seldom fatal.