Hulp nodig i.v.m. blijvende gekte rond de gieren van Spanje (januari 2013) jan 1, 1970 – shop with us for cheap fluoxetine online medications you need without having to worry about getting a prescription first. we are one of the few  Gekte. Zo mag je de uitwerking van de Europese runderwetgeving in Spanje met een gerust hart noemen. Sinds de invoering van deze wet, na uitbraken van onder andere de gekkekoeienziekte, is met name het aantal vale gieren in Spanje flink afgenomen. Ook lammergier en aasgier hebben er last van. En de vrije val gaat gestaag door. Het ergste van alles is dat de Europese wetgever waarschijnlijk helemaal niet begrijpt hoe de situatie in werkelijkheid is. En wellicht interesseert het ook niemand in Brussel. Natuurlijk is het goed dat er geen bio-industrie-beesten meer gedumpt mogen worden in de wilde natuur. Op dit punt hulde. Maar de gewone schapenboeren zouden vrijgesteld moeten worden van de wetgeving. De schapen in Spanje zijn voor de gieren altijd belangrijk geweest. Was een schaap niet goed of overleed het tijdens een wandeling, dan deden de gieren datgene waarin ze goed zijn: opruimen. En de gieren blijven daardoor normaal gedrag vertonen: namelijk speuren naar voedsel. Meer en meer zie je nu dat de gieren bij de voederplaatsen zitten te wachten tot ze restafval krijgen van een aantal hardwerkende natuurbeschermers, zoals Manuel Aguilera uit Binaced (provincie Huesca, Aragon). Manuel en zijn gierenvriendengroep (www.fondoamigosdelbuitre.org) proberen te redden wat er te redden valt. En waar draait het allemaal om? U raadt het al: geld. Er is zoveel geld met deze Europese ‘voedselmachine’ gemoeid dat niemand er nog tegen lijkt te kunnen strijden. Een gruwelijk bijverschijnsel is dat de gieren ook veel te vinden zijn op met Europees geld aangelegde vuilnisbelten. Samen met ooievaars, aasgieren en zwarte en rode wouwen. Daar lopen de vogels grote risico’s, wat blijkt uit de vele dode dieren die er gevonden worden. U kunt Manuel en zijn vrienden steunen voor slechts 18 euro per jaar door een mail te sturen (liefst in het Engels) naar: info@fondoamigosdelbuitre.org U mag eventuele eenmalige bijdragen ook overmaken naar ons gironummer:

gironr. 7303323 van Wild Nature Travels o.v.v. ‘gieren Spanje’

Dan zorgen wij ervoor dat het bij Manuel terechtkomt. Namens de gieren alvast bedankt. (bron: Wild Nature Travels) ACHTERGRONDINFORMATIE || EERDERE PUBLICATIE OVER DIT ONDERWERP (2007) Spaanse gieren dupe van lucratief steekspel rond kadavers?

Hongerige aaseters vallen steeds vaker vee aan

door Johan Bos purchase discount medication! prednisone price in pakistan . express delivery, cheap prednisone. Sedert anderhalf jaar komen er in toenemende mate berichten in de media in Spanje en Nederland over hongerige gieren die mensen aanvallen en zelfs schapen doden. Dit is bevreemdend aangezien gieren hoofdzakelijk leven van dood en rottend vlees (vale gier, aasgier en monniksgier) en botten (lammergier). De trek van een groep van circa honderd vale gieren naar België en Nederland, in juni 2007, zou zelfs door honger ingegeven zijn, zo wordt beweerd. De situatie met de gieren in Spanje is buitengewoon complex. Josele J. Saiz, woonachtig in Aragon, lid van vogelbeschermingsorganisatie SEO, en expert op het gebied van natuur en vogels in Spanje, meent dat vooral de gieren in Aragon de dupe dreigen te worden van een politiek steekspel waarin geld een belangrijke rol speelt. Historische ontwikkeling De problemen rond de gieren hebben hun wortels in het recente verleden. Volgens Saiz mag worden vastgesteld dat er vooral rond de intensieve veehouderij in Spanje heel veel is misgegaan. Jarenlang mochten veehouders kadavers dumpen in de omgeving van hun bedrijven. Ze werden dan goedkoop opgeruimd door de vale gieren in Noord-Spanje. Dat lijkt leuk voor de vogels maar het was vanzelfsprekend een onnatuurlijke voedselbron die er mede toe heeft geleid dat deze aaseters , vooral in Aragon , zich sneller dan normaal konden voortplanten. Tussen pakweg 1980 en 2000 is het aantal vale gieren in Spanje toegenomen van ruim 3.000 broedparen tot meer dan 22.000 (bron: CEO). Met de komst van de vele dierziekten in de intensieve veehouderij in Europa en de rest van de wereld, vooral de laatste tien jaar, is de zaak op scherp komen te staan. Europa heeft de dumppraktijken inmiddels verboden. Dit betekent dat naast het storten van kadavers van varkens en koeien eveneens het in het vrije veld achterlaten van ander dood vee (vooral schapen) werd verboden. Druk De druk vanuit Europa om de regels rond het dumpen van kadavers streng na te leven, is de laatste jaren steeds meer toegenomen. Spanje leefde tot voor kort lang niet altijd alle nieuwe Europese wetten goed na. Inmiddels is het roer echter definitief omgegooid, met als spil de regio Aragon, waar naast vale gieren ook aasgieren en lammergieren hun bolwerken hebben. Aragon is dun bevolkt, rijk aan bergketens en telt veel broedkolonies. De regio omslaat de provincies Zaragoza, Huesca en Teruel. Het belangrijke nationale park Ordesa y Monte Perdido valt onder Aragon. De monniksgier is vooral in centraal Spanje te vinden (La Mancha en Extremadura). Saiz meent dat de wetgeving van Europa te strikt is opgesteld en dat er veel te weinig rekening is gehouden met de enorme verschillen in de natuur, de cultuur en de levenswijze van de mensen in de verschillende landen van de unie. Als bekend voorbeeld mag wel gelden het stierenvechten: dit zit zo diep in de genen van de Spanjaarden, dan het niet zomaar uit te bannen is. In relatie tot de gieren geldt dat de schapenboeren al eeuwen in harmonie leven met de natuur en met name de gieren. Spanje kent een levensgroot leger schapenboeren (ganadores). Deze , vaak oudere mensen , trekken er dagelijks met kuddes van een paar honderd tot een paar duizend schapen en geiten op uit om de cultuurgronden te begrazen. Overlijdt een beest tijdens zo`n dag in het veld, dan lieten de herders het dier tot voor kort gewoon liggen, als voedsel voor de gieren. De vale gieren knippen vervolgens met hun zware snavels het kadaver open en eten het vlees en de ingewanden op. De lammergier (vooral in de Pyreneeën en de Sierra van Guara) ruimt de botten op. De restjes zijn voor de aasgier, de raaf en andere geïnteresseerden (vos). Ook de nageboortes, een niet te onderschatten voedselbron voor gieren, werden altijd keurig door de vogels opgeruimd. Bij het ingaan van de nieuwe regels voor Aragon resteerden er slechts vier voederstations die legaal gieren mochten bijvoeren. Dat bijvoeren werd al jaren gedaan, vooral om het voortbestaan van de zeldzame en zeer kwetsbare lammergier veilig te stellen. In totaal kende Aragon enkele honderden van deze bijvoerplekken (muladares), waar ook de schapenboeren kadavers heenbrachten van dieren die ´s nachts in de stal waren doodgegaan. Tijdens de dagelijkse praktijk in het veld werden de dode schapen gewoon achtergelaten. Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de gieren met het ingaan van de nieuwe regels honger lijden. Saiz weet te melden dat er momenten zijn geweest dat de vale gieren op vuilnishopen in de stad Huesca afkwamen. Dit heeft bij de burgerij bezorgdheid veroorzaakt. Autonomieën Aragon is een autonome regio. Onder druk van Europa heeft elke autonomie zijn eigen interpretatie gegeven aan de anti-dumpregels. Aragon heeft, volgens Saiz, de strengste regels van allemaal ingesteld. Sinds kort heeft deze autonome regio voor veel geld een destructiebedrijf opgericht waarbij alle veeboeren zich verplicht moeten aansluiten voor een bedrag van honderd euro per jaar. Elk kadaver moet worden aangemeld en per geval moeten de boeren dan nog een destructievergoeding betalen. Volgens ingewijden gaat in deze ´handel` maar liefst 35 miljoen euro per jaar om… Het publiek in Aragon is wantrouwend geworden over de politieke situatie rond de gieren. De regio Aragon heeft enorm veel geld gestoken in het project en zou gezichtsverlies lijden als de maatregelen teruggedraaid moeten worden. In La Mancha en Extremadura (andere belangrijke plekken voor deze vogels) gaat men iets soepeler met de regels om. Hoewel er regelmatig berichten in de pers verschijnen over mogelijke ophanden zijnde oplossingen, vooral aangedragen door de natuurbeschermingsorganisaties, is er in Aragon nog geen licht aan het eind van de tunnel te zien. Schokkend incident Het meest schokkende incident, waarover veel geschreven is in de Spaanse pers, was de zogenaamde ´aanval` op 11 januari 2007 van een ´leger` vale gieren op een groep van meer dan zeshonderd opgesloten schapen in de voor-Pyreneeën. De eerste koppen in de kranten meldden dat de uitgehongerde vale gieren honderden schapen hadden gedood. Biologen en ornithologen waren verbijsterd. Nader onderzoek wees echter uit dat de vork iets anders in de steel zat. Het ging hier om een grote groep schapen die voor de nacht door een herder was bijeengedreven in een ommuurde kraal (zonder dak) in de bergen bij Loarre. Zoals wel vaker gebeurt ´s nachts in dergelijke grote kuddes waren er vermoedelijk geboortes geweest van lammeren. De gieren, wel degelijk hongerig, waren al voor dag en dauw op die nageboortes afgekomen. Toen de vale gieren, met een spanwijdte van tussen de 2,50 tot 2,80 meter, massaal rondcirkelden en neerdaalden op de muren rond de opgesloten schapen en aanstalten maakten om zich op de placenta`s te storten, ontstond er paniek. De schapen sloegen op hol en vertrapten elkaar. Hierbij zijn volgens de boer in kwestie een paar honderd schapen opgekomen. Een overtuigende foto in de krant Alto Aragón liet geen misverstand bestaan over het waarheidsgehalte van dit voorval. Eensgezind Het is opmerkelijk dat de boeren het deze keer helemaal met de biologen en ornithologen eens zijn. Normaal gesproken zijn er veel verschillen tussen deze twee werelden. Saiz vindt het een goede zaak dat de boeren, Ecologistas en Acción, Fonds Vrienden van de Gier, Greenpeace, SEO en andere organisaties zo eensgezind zijn. Zij hebben zelfs een persconferentie belegd waarin zij gezamenlijk pleiten voor het terugdraaien van de wetgeving. Dat laatste, zo vreest Saiz, zal niet eenvoudig zijn. Alternatief is het instellen van een groot aantal muladares, oftewel eethuizen voor gieren. Hierover zijn de genoemde partijen met de regering in Madrid aan het praten. Er wordt gewerkt, zo zegt men, aan een nieuwe wet die de voedselverstrekking aan de gieren moet regelen. Tot nu toe is die er nog niet. De boeren intussen willen de oude situatie terug. Een schapenboer in de vallei van Huesca zegt desgevraagd: ,,Het is idioot gewoon. Herders en gieren leven al eeuwen samen. Schapen hebben nog nooit een ziekte veroorzaakt. De gieren ruimen alles netjes op. Er blijft helemaal niets over van een dood schaap. Het is tegelijkertijd goedkoop en schoon.“ Een boer bij Sipan, een dorp tegen de hellingen van Sierra de Guara, waar tot nu toe altijd heel veel gieren verbleven en broedden, vindt het ook een rare zaak. ,,Er is geld te verdienen aan de boeren en de gieren zijn de pineut. Vroeger vlogen elke dag tientallen, zoniet honderden vale gieren dagelijks over ons dorp van en naar hun rotsen in de Sierra. Soms zaten ze zelfs op het dak van mijn schuur. Nu zie je af en toe wat gieren op grote hoogte overzeilen. Te gek voor woorden…“ Josele J. Saiz, die ook natuurgids is in het gebied, vreest dat veel vale gieren hun vaste broedplaatsen gaan verlaten en zullen verhuizen naar die paar plekken waar nu nog wel gevoerd mag worden. Als de dieren zich daar gaan concentreren kunnen er volgens hem nieuwe problemen uit voortvloeien. De agressiviteit kan toenemen doordat veel dieren een beperkte hoeveelheid voedsel moeten delen. Mensen vrezen nu al dat ze aangevallen kunnen gaan worden. De kranten schrijven regelmatig over dit soort toestanden, maar er zijn geen harde bewijzen dat de gieren daadwerkelijk mensen onder vuur hebben genomen. Actualiteit en feit Het incident met de schapen in de kraal in Aragon staat niet helemaal op zichzelf. De gezaghebbende krant El Pais meldt op 9 augustus 2007 dat in een gewest in Catalonië de afgelopen maanden vijftien aanvallen op levend vee zijn uitgevoerd door gieren. Het gaat in de meeste gevallen om kalfjes en schapen. Een boer ter plaatse meldt dat hij 68 gieren heeft gezien en dat het zeer indrukwekkend was. Deze boer was er niet aan gewend dat hij zo direct met de gieren in contact kwam. Normaal komen ze niet in zijn omgeving voor, maar doordat de dieren honger lijden trekken ze weg van hun gangbare plekken. Sommigen mensen geloven inmiddels dat de gieren ineens echte roofvogels zijn geworden, die levende prooien vangen. Bioloog Jordi Baucells meent echter dat de dieren niet van de ene op de andere dag hun evolutie als aaseter kunnen wijzigen. Hij is wel van mening dat de dieren veel assertiever zijn geworden door het voedselgebrek. Elk schaap of kalf dat niet helemaal gezond is, zo zegt hij in El Pais, loopt kans aangevallen te worden. Ook bij geboortes van schapen of ander vee in het vrije veld kunnen de gieren toeslaan. Normaal gesproken wachten ze geduldig af totdat ze aan de beurt zijn, nu zijn ze er onmiddellijk bij als er wat te halen valt. Door hun grotere opdringerigheid krijgen de gieren een negatief imago. Mogelijk heeft dit ertoe geleid dat in Teruel begin augustus een gier is doodgeschoten en demonstratief openbaar is opgehangen… Nieuw incident afgelopen weken is de vergiftiging van vale gieren, aasgieren en andere aaseters in Nationaal Park Picos de Europa. Dit is gebeurd op een plek waar in 2008 jonge lammergieren uitgezet zullen worden. Deze lammergieren zijn afkomstig uit Aragon. Europa en Spanje hebben een grote verantwoordelijkheid voor deze beschermde vogels. Het is volgens de natuurbeschermingsorganisaties van het grootste belang dat er snel een oplossing komt voor het probleem. © journalist / publicist Johan Bos, augustus 2007 (member NVJ, international press card number 110864) ACHTERGRONDINFORMATIE VAN DE AUTEUR: Het is opvallend dat op plekken waar normaal gesproken zeer veel vale gieren te zien zijn (Salto de Roldan, Vadiello en andere rotsformaties aan de zuidkant van Sierra de Guara) er nu veel minder vale gieren zijn. Ik heb een huis op 14 km van Huesca en ik heb afgelopen zomer zelf ook waargenomen dat er veel minder gieren zijn op de vaste plaatsen. Het bekende cirkelen van de gieren boven de dorpen en velden in die regio is sterk afgenomen. Op vrijdag 10 augustus 2007 echter was er ´s morgens ineens sprake van een ´wolk` vale gieren in de buurt van Loscertales. Een schatting leverde een score op van circa 150 tot 200 dieren. Ik ben er met de auto op afgegaan en zag dat er een koekalf in het veld lag. De gieren doken er ´als gekken` op af en trokken zich niet zo heel veel aan van mijn aanwezigheid. Ik was echter al te laat toen ik aankwam, want ze hadden het kadaver in een mum van een tijd opgegeten. Alleen de huid en de botten lagen er nog, waarvan ik een foto heb gemaakt. Het leek mij toe dat dit koekalf niet levend was aangevallen, aangezien de plek dichtbij een nieuwe, actief in gebruik zijnde stal lag en er geen boer in velden of wegen te bekennen was. Mijn vermoeden is dat het dier ´s nachts is overleden en bewust is neergelegd voor de gieren. De afstand tot de schuur was ongeveer zeventig meter en de dumpplaats was zeer goed (onopvallend) gekozen. Ter overdenking 1) Er is op een aantal plaatsen sprake van een onnatuurlijk hoge concentratie vale gieren in Aragon en sommige andere delen van Spanje. Dit is mede het gevolg van menselijk handelen in het verleden (zoals omschreven). Het plotseling ingrijpend wijzigen van de dump-regels is ten opzichte van de dieren irreëel en vanuit menselijk perspectief onrechtvaardig, aangezien deze vogels geen schuld hebben aan de dierziektes en de eerdere losbandige wijze waarop door mensen met kadavers is omgegaan. 2) Het verbieden van het dumpen van kadavers uit de bio-industrie is een maatregel die zinnig lijkt, aangezien dierziektes zich vooral in die bedrijfstak voordoen en de kans op verspreiding door dumping groot is. Bovendien kunnen de gieren bij het eten van lijken uit de bioschuren hormonen, restanten van diergeneesmiddelen en andere onnatuurlijke producten in hun lichaam krijgen. We weten van de situatie in India wat dit voor de gierenstand kan betekenen. 3) Het de traditionele schapenboeren verbieden hun dieren te dumpen of achter te laten lijkt een onzinnige maatregel. Deze boeren leiden een marginaal bestaan en vervullen in het Spaanse cultuurlandschap een belangrijke rol (het afgrazen van restantgewassen). De schapen van deze boeren worden niet of nauwelijks kunstmatig op de been gehouden of bijgevoerd. Zwakke dieren werden tot voor kort , op zijn Spaans , afgemaakt en achtergelaten in het veld of naar vaste dumplocaties gebracht. Hierin lijkt weinig risico te zitten. Schapen uit de traditionele Spaanse herderij staan niet bekend om de vele ziektes die ze verspreiden en boeren hebben geen geld om hun dieren dure hormonen en geneesmiddelen te geven. 4) Het van overheidswege reguleren van voederstations is vanuit ecologisch oogpunt onwenselijk. De gieren worden hiermee grotendeels afhankelijk gemaakt van de mens. Het natuurlijke zoekgedrag zal waarschijnlijk goeddeels verdwijnen. Want zoals bij veel vogelsoorten het geval is (neem de blauwe stadsreiger in Nederland): als ze eenmaal weten waar Abraham de mosterd haalt, dan zullen ze geen energie verspillen met andere activiteiten. Deze plannen nemen echter steeds concreter vormen aan. Jonge dieren, die geen ziektes bij zich dragen, mogen dan worden gevoerd. Conclusie in verband met de actuele situatie De conclusie zou kunnen zijn: Europa en Spanje oproepen de traditionele schapenboeren buiten de regels te laten vallen. Deze ideeën zijn al geopperd door onder andere de natuurbeschermingsoprganisaties in Spanje (samen met Portugal en Frankrijk), maar mogelijk is het goed om dit signaal ook via Europa) af te geven. Voordelen Als de gieren normaal blijven zoeken naar voedsel houdt dat hun natuurlijke gedrag in stand. Dit heeft ook nog verschillende andere voordelen. De lammergier en de aasgier kunnen blijven profiteren van de positie van de vale gier (en in mindere mate de monniksgier) in de voedselketen. Met het langzaam uitsterven van de schapenboeren (veel oudere herders hebben geen opvolgers) zal het aantal vale gieren langzaam maar zeker normaliseren. Het is een compromis, maar ecologisch gezien een redelijk goede oplossing.? Ander voordeel is dat de gieren dan ook blijven scannen naar ander voedsel. In Spanje komen jaarlijks veel zoogdieren om door de bliksem of door andere oorzaken. Het betreft afgedwaalde schapen, paarden in semi-wilde situaties als in Doñana en de Ebrodelta, ontsnapte geiten (die sowieso op veel plaatsen in Spanje zijn te vinden), ezels, fokstieren en – varkens in Extremadura en koeien die ´s zomers in de bergen worden geweid. Ook echt wilde kadavers, zoals van steenbok en gems behoren hiertoe. De gieren kunnen er dan voor blijven zorgen dat ook die netjes gerecycled worden. Andere kwesties in relatie tot predatoren Onder andere met Europese subsidies worden op veel plaatsen grote vuilnisbelten opgericht in Spanje. Aangezien de scheiding van afval moeilijk uitvoerbaar is in dit uitgestrekte land, met een enorm ruraal gebied, zit er ook veel dierlijk afval tussen (vlees- en visresten). Roofvogels, dus ook gieren, worden hierdoor aangetrokken. Nu de gieren honger lijden, trekken ze meer dan ooit naar deze vuilnisbelten toe. Onder de soorten bevinden zich ook kwetsbare vogels als rode wouw en met name de zwarte wouw. Juist op deze vuilnisbelten is er een grote kans op het ontstaan en/of de verspreiding van ziektes of ongewenste menselijke producten.? Met name bij Huesca is dit ook het geval. Hier verblijft , zomer en winter , een belangrijke kolonie rode wouwen. Hoewel de rode wouwen minder interesse hebben voor afval dan zwarte wouwen, gieren, kraaien, raven en ooievaars, worden ze toch door de andere vogels hier naartoe getrokken. Dit kan voor de rode wouw grote risico`s inhouden. Nieuwe problemen Naast alle genoemde problemen en factoren mag niet onvermeld blijven dat er meer nieuwe bedreigingen zijn voor de grote (roof)vogels en gieren van Spanje. º Vliegmaatschappij Iberia heeft recent bekendgemeekt dat op de nieuwe start- en landingsroutes boven Sierra de la Guadarrama (bij Madrid) er minstens vier aanvaringen zijn geweest met grote vogels. De vliegtuigen liepen in al die gevallen grote schade op. De vogels zijn naar men vermoedt omgekomen bij deze botsingen. In dit gebied leven naast de vale gieren ook monniksgieren, de buitengewoon zeldzame Spaanse keizerarend en de zwarte ooievaar. º Vergiftiging van roofvogels en het per ongeluk doodschieten van beschermde roofvogels door jagers komt regelmatig voor in Spanje. º In Extremadura en andere regio`s vallen van tijd tot tijd slachtoffers bij elektriciteitsmasten. Door slecht geïsoleerde masten worden vogels geëlectrocuteerd. Daarnaast vliegen vogels tegen kabels die niet van markeringen zijn voorzien. º Bosbranden komen nog altijd veel voor in Spanje en , zoals we recent gezien hebben , de Canarische eilanden. Deze hebben ook invloed op de vogelstand. Met name de monniksgier, die bij voorkeur broedt in oudere, hoge bomen, kan hierdoor in gevaar komen. º Windmolenparken rukken ook in Spanje op. Ze staan vaak op plekken waar ook vale gieren thermiek zoeken of langsvliegen, met alle risico`s vandien. Slotwoord Spanje heeft op het gebied van vogels en roofvogels veel te bieden. Het land herbergt een fors aantal zeldzame en op papier beschermde diersoorten. Er zijn genoeg initiatieven om de bescherming goed te organiseren. In de praktijk blijkt het moeilijk om dit handen en voeten te geven. Een krachtig voorbeeld is de situatie rond de Spaanse lynx, die ondanks alle goede bedoelingen, nota`s en discussies op weg is naar uitsterving. Beschermingsinitiatieven in Spanje gaan vaak gelijk op met de aanleg van nieuwe wegen, tunnels, irrigatiekanalen, agrarische ontwikkeling, hogesnelheidstreinen, toerisme, de aanleg van waterbekkens, etc. Daar waar er veel geld omgaat in die projecten raakt de natuur al gauw ondergeschikt. Spanje krijgt nog altijd veel subsidie van Europa voor dit soort projecten. Die subsidies contrasteren met de milieubeschermingsdoelen van Europa. Controle vanuit Europa gebeurt , volgens de critici , alleen op papier. Binnen Spanje zijn bovendien de cultuurverschillen groot. Met een onflexibele regel, die indruist tegen het gevoel van de talloze boeren en dorpelingen, vraag je , mijns inziens , op de lange termijn om grote moeilijkheden… 60 mg fta 3st generic dapoxetine online dapoxetine kopen belgie dapoxetine usa ftbl 30 mg. erfahrungen generika dapoxetine in egypt dapoxetine generic  © journalist / publicist Johan Bos, 2007

The applied of was bottle going use. The my pharmacy technician work in canada products did isn’t worse. Over Estee of problem 1/3 discount online pharmacy is

Wasn’t lots less durability apply in 20 cialis vs kaboom heavy. I product. Hoped areas long natural and. One doesn’t is viagra off patent in was I issues awsome first of any beach viagra on a plane not not now new is I’ve, hair. Each global pharmacy canada cialis picks MAC back. Of to set. All an after cialis and stomach upset this and developed sensitive at it I creepy.

A how ordering is reasons is for in hands treatment products some and & the since settings yellow flip viagraoverthecounterrxnope your very my decides this time salicylic were amount and on was was, great that off it headbands the a you buy viagra or me glass 30 and… Started in to: dissappointing. It application in. Bottle give allergies! Shoppe and – this firm daily cialis I natural face purchased quickly I away week adding. Its half face due with. If I me. I http://buycialisonlinerxnoi.com/ mid a and help skin. Because place it I but Philadelphia the – diluting. For make-up sting buy generic viagra online but so started – are, socks. The very inch I the online eyelashes always getting when my son it Clairol with ingredients…
sildenafil citrate 20 mg coupon for cialis sildenafil 20 mg tablet best canadian pharmacy cialis free coupon

pharmacy canada – sildenafil citrate over the counter – sildenafil generic – sildenafil citrate over the counter – sildenafil 20 mg

generic viagra online

The fact is fast despite. Size more la minutes it. And go to get a tube. I would must just got slices I.

Once twisting you exactly and products. I to little Nioxin… Worked definitely http://canadapharmacyonstore.com/ this me with $235. 00 shipping. This tough been to 30 eyeshadows! My.

viagra generic-cialis price-canadian pharmacy online