Vogels voor elke dag

Het boek ‘Vogels voor elke dag’ van auteur Johan Bos en illustrator Ftis-Jan Maas kunt u bestellen via ons contactformulier: Contact

Kosten € 10,00 + € 3,00 verzendkosten

Uitgave: KNNV / www.tiu.nl

De cover van 'Vogels voor elke dag' van auteur Johan Bos en illustrator Ftis-Jan Maas.

De cover van ‘Vogels voor elke dag’ van auteur Johan Bos en illustrator Ftis-Jan Maas.

RECENSIES / BESPREKINGEN

KORTE BESPREKING
De belangstelling voor ‘vogelen’ blijft toenemen. In het laatste decennium zag ik toenemende aantallen mensen, vooral vrouwen, in kijkhutten en op andere vogelstekken. Steeds vaker ook met uitgebreide fotoapparatuur. Een niet onbelangrijk deel daarvan zijn generatiegenoten, mensen van mijn naoorlogse generatie die met pensioen gaan. En nu naar een ontspannende maar toch ook boeiende hobby zoeken.
Een regelmatig opgeworpen vraag is: wat is het beste vogelboek? Voor ‘gevorderden’ is dat zonder meer de ANWB-Vogelgids, met een ritsje andere goede boeken in het kielzog. Maar dat zijn eigenlijk te uitgebreide boeken om een start te maken als vogelaar.

Het pas verschenen ‘Vogels voor elke dag’ is zeker een handzame gids voor beginnende vogelaars. Na korte en duidelijke inleidingen over standvogels, trekvogels, zomer- en wintergasten en nog meer nodige wetenswaardigheden, worden zo’n negentig soorten besproken (en mooi afgebeeld). Uiteraard zijn dat de meest voorkomende vogels, of de vogels die het meest worden gezien. Als je deze vogels allemaal kan herkennen, mag je jezelf toch best een gevorderde vogelaar noemen. Dit boekje biedt daarbij een prima steun.

Over de keuze van de ‘algemeenste’ soorten mag je redetwisten. De auteur heeft daarin een prima keuze gemaakt, al zijn houtsnip, grote stern en eider wellicht minder algemeen waargenomen soorten dan bijv. tafeleend, steenloper en grasmus.

* * *
Veel vogels zie je al wanneer je door je eigen omgeving fietst of wandelt. De merel, de mus en de ekster kent iedereen. Maar hoe heten die andere soorten? In dit boekje introduceert auteur Johan Bos op originele en aanstekelijke wijze ruim 75 soorten die iedereen goed kan herkennen en onthouden.
Met opvallende kenmerken, boeiend gedrag, zang en leuke wetenswaardigheden beschrijft hij het karakter van de verschillende vogels. Met de fraaie aquarellen van Frits-Jan Maas laten de vogels een onvergetelijke indruk achter.

Vogels voor elke dag geeft helder uitleg over vogeltrek, vogelgeluiden, en families. Met handige tips over het waarnemen van vogels en het aantrekkelijk maken van uw tuin of balkon voor deze interessante, kleurrijke dieren.

Een mooi cadeau voor iedere beginnende vogelaar!

* * *

Vogels voor elke dag
Veel vogels zie je al wanneer je door je eigen omgeving fietst of wandelt. De merel, de mus en de ekster kent iedereen. Maar hoe heten die andere soorten? In dit boekje introduceert auteur Johan Bos op originele en aanstekelijke wijze ruim 75 soorten die iedereen goed kan herkennen en onthouden. Met opvallende kenmerken, boeiend gedrag, zang en leuke wetenswaardigheden beschrijft hij het karakter van de verschillende vogels. Met de fraaie aquarellen van Frits-Jan Maas laten de vogels een onvergetelijke indruk achter. Vogels voor elke dag geeft helder uitleg over vogeltrek, vogelgeluiden, en families. Met handige tips over het waarnemen van vogels en het aantrekkelijk maken van uw tuin of balkon voor deze interessante, kleurrijke dieren. Een mooi cadeau voor iedere beginnende vogelaar! o Meer dan 75 soorten o Prachtige aquarellen o Handige tips Over de auteurs Auteur Johan Bos (1956) heeft talloze natuurpublicaties op zijn naam staan, vooral over vogels. Als gids en vogelfotograaf organiseert en begeleidt hij natuurexcursies in binnen- en buitenland. Illustrator Frits-Jan Maas (1958) is bekend van zijn natuurtekeningen in boeken en vogeltijdschriften. Het werk van Frits-Jan Maas wordt regelmatig geëxposeerd in binnen- en buitenland. neer je door je eigen omgeving fietst of wandelt. De merel, de mus en de ekster kent iedereen. Maar hoe heten die andere soorten? In dit boekje introduceert auteur Johan Bos op originele en aanstekelijke wijze ruim 75 soorten die iedereen goed kan herkennen en onthouden. Met opvallende kenmerken, boeiend gedrag, zang en leuke wetenswaardigheden beschrijft hij het karakter van de verschillende vogels. Met de fraaie aquarellen van Frits-Jan Maas laten de vogels een onvergetelijke indruk achter. Vogels voor elke dag geeft helder uitleg over vogeltrek, vogelgeluiden, en families. Met handige tips over het waarnemen van vogels en het aantrekkelijk maken van uw tuin of balkon voor deze interessante, kleurrijke dieren. Een mooi cadeau voor iedere beginnende vogelaar!

  • Meer dan 75 soorten
  • ± 200 prachtige aquarellen
  • Handige tips

Over de auteurs
Auteur Johan Bos (1956) heeft talloze natuurpublicaties op zijn naam staan, vooral over vogels. Als gids en vogelfotograaf organiseert en begeleidt hij natuurexcursies in binnen- en buitenland.
Illustrator Frits-Jan Maas (1958) is bekend van zijn natuurtekeningen in boeken en vogeltijdschriften. Het werk van Frits-Jan Maas wordt regelmatig geexposeerd in binnen- en buitenland.

NBD|Biblion recensie

Deze handige gids, bestemd voor de beginnende ornitholoog, geeft simpele maar gerichte informatie over meer dan vijfenzeventig soorten vogels die permanent of een deel van het jaar Nederland als leefgebied hebben. Per soort wordt ingegaan op de biotoopeisen, verspreiding, het aantal broedparen in ons land en enige biologische kenmerken. De meeste vogelfamilies zijn in dit soortenoverzicht vertegenwoordigd. Diverse aan de avifauna gerelateerde onderwerpen, zoals sporen, symbiose tussen vogels en mensen, exoten, geluid en de aanpassing van de vogels aan hun leefgebied, worden door de auteur uiteengezet. Deze uitgave is geïllustreerd met fraaie geaquarelleerde tekeningen waarvan sommige zeer gedetailleerd zijn. Handig is het overzicht van op de achterflap afgebeelde vogels die in het boek behandeld worden. Een index en een soortenoverzicht completeren het geheel. Deze uitgave kan niet als determinatiegids gebruikt worden.
Niek van der Worff (NBD|Biblion recensie)

Gids voor de beginnende vogelaar 

ALKMAAR – Een goed voornemen zou kunnen zijn: eindelijk eens achterhalen hoe dat leuke vogeltje heet dat zich steeds weer in de achtertuin laat zien. Een aardig hulpmiddel daarbij kan zijn de nieuwe gids ‘Vogels voor elke dag’. 

De ondertitel van het boekje, gemaakt door de Alkmaarders Johan Bos en Frits-Jan Maas, maakt duidelijk wat de doelgroep is: ‘Gids voor de beginnende vogelaar’.

Het probleem voor die startende vogelkenner is, dat er wel vogelgidsen zijn, maar die hebben allemaal het karakter van een wetenschappelijke uitgave van een navenante dikte. ,,De aanschaf van zo’n dikke pil, gaat de meeste mensen net even te ver. Dit nieuwe boekje is veel dunner. Het gaat meer om beleving dan om feiten in deze uitgave”, vertelt Bos.

Maar een simpel boekje is het nu ook weer niet. De leerling-vogelaar krijgt 75 soorten voorgeschoteld die in het dagelijkse leven toch regelmatig waar te nemen zijn. Dat is de basis van het boekje: welke vogel zie ik. Maar daaromheen is rijkelijk nuttige informatie gedrapeerd.

In het boekje staan liefst 200 illustraties, in kleur. Bovendien is de gids voorzien van tekeningen van het vliegbeeld van de diverse vogels. Zelfs een lineaal zit erbij.

Het boekje, een uitgave van de KNNV Uitgeverij (de KNNV is de vereniging voor veldbiologie) kost € 12,95.

ISBN-nr: 978 90 5011 240 6.