Herhaalde onzin over vossen en begrazing

door Johan Bos

Dit artikel van Johan Bos is op vrijdag 15-05-2009 gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad en is een reactie op ingezonden brieven van vermoedelijk een jager die zegt steeds meer last te hebben van vossen. Mensen maken nooit iets kapot en zeker de natuur niet. Dat doet de vos. Waar of niet waar? Briefschrijver N. Torenvlied laat in de Alkmaarsche Courant van 5 mei uitgebreid zijn onbenul zien op ecologisch en historisch gebied. Maar hij is niet de enige. Week in week uit staat er wel een stukje in de krant van iemand die vindt dat de vos weer iets op zijn geweten heeft. De hetze tegen de vos is al zo oud als de verhalen van de Vos Reinaerde, die uit de Middeleeuwen stammen. De vos wordt hierin beschreven als uitgesproken demonisch. Hij is, zoals de encyclopedie zegt: ‘wreed, bedrieglijk, hebzuchtig, vals, ontuchtig en genadeloos’. Bovendien rooft hij kippen. Zeker in die tijd, want de gedomesticeerde kip is veel eerder in Europa ingevoerd dan het wilde konijn, dat eigenlijk in ons land helemaal niet thuishoort. clomid kick in time order clomid Evenwicht Konijnen komen oorspronkelijk uit Spanje. Daar waren ze ondanks (of dankzij?) het enorme aantal vossen in dat land altijd talrijk. Tot het moment dat de mens een ziekte voor konijnen bedacht waartegen weinig bestand was: myxomatose. Recent dook VHS (Viraal Haemorrhagisch Syndroom) op onder konijnen. Weer een enorme klap voor deze kleine knaagdieren. Sinds Charles Darwin (jawel, N. Torenvlied, u moet gewoon eens een goed boek lezen) weten we al dat roofdieren niet hun prooidieren uitroeien. Er is een soort evenwicht. U moet dus even terug naar de schoolbanken en met u alle andere vossenhaters. Daar kunt u ook leren dat al die demonische trekjes die mensen van oudsher in de vos zien eigenlijk weerspiegelingen zijn van ons eigen karakter (wat in de oude literatuur behendig werd gedaan). Dieren zijn zichzelf en – als er geen verstoring is – functioneel in het ecosysteem. Mensen projecteren de meest idiote ideeën op hun gedrag. Als u de vos zo ziet, dan zegt dat vooral iets over uzelf. Lepelaars Nu ben ik vogelliefhebber, dus ik zou moeten snikken en jammeren bij uw tranentrekkende verhaal over de grondbroeders en de lepelaars die massaal worden afgeslacht door vossen. Maar dat doe ik niet. Lepelaars hebben juist enorm veel baat gehad bij het opportunistische karakter van de schrandere Reinaert. Toen de lepelaar in Nederland in de jaren zestig en zeventig dreigde uit te sterven heeft de vos er – eerst in het Naardermeer – voor gezorgd dat die lepelaars zich zijn rotgeschrokken toen deze roofdieren ineens weer opdoken. De bijna verschrompelde en ecologisch ingedutte kolonie lepelaars is zich gaan verpreiden naar de Lepelaarsplassen, de Oostvaardersplassen en het Zwanenwater. Met name op die laatste plek liepen ze weer tegen de vos op. Toen heeft een aantal lepelaars het besluit genomen naar de waddeneilanden over te steken. Hier is hun vestiging een groot succes geworden. U ziet dus hoe nuttig de vos is bij het wakker houden van de natuur. Bovendien zorgt hij daarmee ook, zoals boswachter Frans Erinkveld van Staatsbosbeheer terecht opmerkt, voor de instandhouding van zijn eigen prooien. Zijn prooien worden slimmer en blijven gezond door de selectiedruk van de vos. Darwin was daarover al glashelder. De wetenschappelijke beschrijvingen van deze unieke natuurvorser krijgen alleen maar meer kracht de laatste decennia. Dat mag in dit Darwinjaar nog wel even bestempeld worden. Menselijk prutswerk Voor alle grondbroedende vogels geldt eveneens dat de vos hen scherp houdt en ze kunnen ermee omgaan omdat ze al miljoenen jaren met hem samenleven. Waar de vogels en andere diersoorten niet mee overweg kunnen is het op 24-uursbasis ingrijpen in de natuur door de mens. Altijd harken, schoffelen, tuinieren en jagen helpt de natuur niet vooruit. Voeg daarbij het klimaatprobleem en je hebt het recept voor een op handen zijnde ecologische ramp. Met het verdwijnen van de bijen, die het voor een groot deel mogelijk maken dat wij mensen kunnen eten, zien we dat het voorspel zich al aan het voltrekken is. Ook het uitsterven van bijenvolken is het gevolg van menselijk prutswerk. atarax 10mg, order atarax online, purchase atarax online, atarax price, hydroxyzine 25mg, order hydroxyzine, purchase hydroxyzine. Begrazing Dan de begrazing: dit is feitelijk een noodgreep omdat wij mensen met z’n allen zoveel stikstof in de atmosfeer brengen dat je het gras, in tegenstelling tot vroeger, bijna hoort groeien. In mijn boek over de Schoorlse Duinen kan Torenvlied dat allemaal nog eens fijn nalezen. Het is een beetje curieus dat hij tegen de boswachter zo tekeergaat, want die voert in mijn optiek alleen maar het beleid uit waarvoor wij met zijn allen in Nederland hebben gekozen. De angst van Torenvlied voor die grote grazers is wederom projectie van beelden in zijn eigen bekrompen geest. Die hekken zijn er vooral om de dieren tegen de mens te beschermen en tegen zijn metalen vervoermiddelen. Maar als het Torenvlied afschrikt is dat mooi meegenomen, want zo iemand gun je eigenlijk geen mooi stukje duin. De natuur draagt de mens, het is niet andersom. Wie zich daarvan goed bewust is wordt vanzelf respectvol ten opzichte van al het leven en zeker de fascinerende vos. Johan Bos is journalist en auteur van verschillende boeken over de natuur, zoals ‘De Schoorlse Duinen’, Zeehond & Waddenzee’ en ‘Vogels voor elke dag’.

cialis canada